Części do samochodów

amerykańskich    japońskich    koreańskich

JACKPOL – Części do samochodów amerykańskich

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma P.W. „JACKPOL” Jacek i Jakub Kujawa s. c. z siedzibą w Poznaniu ul. Wiślana 69, kod pocztowy 60-401, adres e-mail: biuro@sklep.jackpol.poznan.pl, tel. 61 847 19 54. W naszej firmie nie został powołany Inspektor Ochrony Danych. Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 7810041655, REGON: 004809804.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: jackpol@poznan.home.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Wiślana 69 w Poznaniu.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy zawartej z firmą P.W. „JACKPOL” Jacek i Jakub Kujawa s.c. Poprzez zawarcie umowy należy rozumieć złożenie zamówienia / zakup w sklepie stacjonarnym / internetowym samochodowych części zamiennych, olejów, chemii i innych artykułów motoryzacyjnych, jak również zamówienie usługi polegającej na wycenie części samochodowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości złożenia zamówienia, a tym samym jego realizacji przez P.W. „JACKPOL” Jacek i Jakub Kujawa s.c.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia danej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. do biura rachunkowego – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie naszych pisemnych poleceń. Państwa dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Administrator danych bez Państwa zgody nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.